Oikeudenkäynnit

Toimin avustajana sekä rikos- että riita-asioissa eri oikeusasteissa paikkakunnasta riippumatta.

  • Rikosasiat / Rikosilmoituksen tekemiseen liittyvät toimenpiteet, avustaminen esitutkinnassa, vangitsemisasioissa sekä tuomioistuimessa. Avustaminen mahdollisten ennakkovaatimusten (yksityisoikeudelliset korvausvaatimukset) sekä kirjallisten ennakkovastausten laatimisessa.

          Lähestymiskieltohakemusten laadinta sekä avustaminen lähestymiskieltokäsittelyissä.

  • Riita-asiat / Haastehakemukseen liittyvät toimet sekä vastausten laatiminen. Oikeudellista neuvontaa myös sovintoneuvotteluihin sekä riitatilanteen selvittämiseksi laadittavaan kirjeenvaihtoon vastapuolelle.
  • Lapsiasiat / Avustan lapsiasioissa sekä käräjä-, hovi- että hallinto-oikeudessa. Esimerkiksi huoltajuutta, tapaamisoikeuksia, asumista, elatusapua tai huostaanottoa koskevat asiat
  • Huoneenvuokra-asiat, häätö
  • Velkajärjestelyasiat

Asiakirjojen laadinta