Ensimmäinen yhteydenotto on maksuton.

Oikeusapu

Selvitämme yhdessä mahdollisuuden oikeusapuun, ja edellytysten täyttyessä avustan oikeusavun hakemisessa. Oikeusapupäätöksen perusteella henkilö voi saada oikeudenkäyntikulunsa kokonaan tai osittain valtion varoista korvattaviksi. Oikeusavun tuntiveloitus on 136,40 euroa (sis. alv).

Oikeusturva

Tietyissä tilanteissa oikeudenkäyntikulut voivat tulla oikeusturvavakuutuksen perusteella katetuiksi. Pyrimme selvittämään myös oikeusturvaan liittyvät mahdollisuudet, kun sovimme toimeksiannosta. Oikeusturva-asiassa tuntiveloitus on 272,80 euroa (sis.alv).